Leg me link
Image default
Vervoer en transport

Een veilige omgeving met een hoogwerker certificaat

Als je werkzaam bent met een hoogwerker dan is het verstandig om hier een certificaat voor te gaan behalen. Je moet natuurlijk wel op een veilige manier te werk kunnen gaan en een hoogwerker is wel een apparaat dat je in een gevaarlijke situatie kan brengen. Om dit te voorkomen is het dus verstandig om te gaan starten met een opleiding voor een hoogwerker. Ook als werkgever is het slim om het personeel een hoogwerker certificaat te laten behalen. Zo kan je als bedrijf namelijk aantonen dat er op een veilige manier kan worden gewerkt binnen het bedrijf. Heb je dus een keer een keuring dan kunnen alle medewerkers aangeven dat ze het hoogwerker certificaat hebben behaald en dat iedereen dus kennis heeft van de apparaten die moeten worden bestuurd tijdens het werk. 

Certificaat

Het hoogwerker certificaat kan worden behaald aan de hand van een cursus. De cursus duurt maar een halve dag en kan op locatie worden gegeven met gebruik van de eigen hoogwerkers. Dit betekent dat je maar een halve dag hoeft te investeren in het laten behalen van de medewerker met het hoogwerker certificaat. Je vindt op de website alle mogelijke opleidingen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. 

Herhalen

Het kan ook zijn dat het personeel al eerdere een hoogwerker certificaat hebben behaald, maar dat deze verlopen. Eens in de zoveel jaar moet dit namelijk worden vervangen, omdat er meer nieuwe innovaties hebben plaatsgevonden en om hiermee te zorgen dat de kennis van het personeel op peil wordt gehouden en er nog steeds een veilig werkomgeving kan worden gewaarborgd. Er is dus ook een herhaalde cursus beschikbaar voor het behalen van het hoogwerker certificaat. Schrijf je snel in en laat de docenten langkomen om het personeel de kneepjes van de apparaten te leren en veilig aan de slag te gaan.