Leg me link
Image default
Verenigingen

Het belang van coaching in het onderwijs

Een coach in het onderwijs is eigenlijk iets wat noodzakelijk is. Studenten hebben nou eenmaal de behoefte om gecoacht te worden. Door middel van een coach training kun jij je studenten de juiste hulp bieden. Er zijn vaak genoeg studenten in de klas die niet met plezier naar school komen doordat ze bijvoorbeeld geen motivatie hebben. Met behulp van een coach training kan je leren hoe je ervoor kan zorgen dat studenten meer plezier ervaren op school. Er bestaan verschillende soorten coach trainingen. De trainingen zijn onder andere als volgt: leerlingen coachen, didactisch coachen, coachend lesgeven en leerdoel denken. Het ligt er dus maar net aan waar jouw studenten behoefte aan hebben.  

Wat houdt didactisch coachen in? 

Didactisch Coachen is een manier waarop je het denken van studenten kunt aanmoedigen. Na het volgen van deze training kan je als coach de motivatie en het leren van studenten stimuleren. Didactisch coachen komt goed van pas als je studenten hebt die niet gemotiveerd zijn voor school. Het is belangrijk om studenten de juiste hulp te bieden. Het welzijn van studenten wordt namelijk heel vaak genegeerd. Met de juiste hulp kunnen studenten zich echter weer goed oppakken. De afgelopen tijd was geen makkelijke periode voor studenten. De diverse lockdowns hebben meer impact gehad op hun welzijn dan verwacht. Er zijn genoeg studenten die bijvoorbeeld mentaal enorm zijn geraakt door de afgelopen periode. Studenten moeten niet zomaar aan hun lot overgelaten worden. Ze hebben recht op de steun die ze nodig hebben.  

Wat zijn de kernaspecten van didactisch coachen? 

Bij de training didactisch coachen zijn er drie kernaspecten. Het betreft de volgende aspecten: het leren, het gesprek en communicatie. Tijdens de training leer je wat de beste strategieën zijn voor studenten. Vervolgens leer je waar je aandacht aan moet besteden tijdens gesprekken met studenten. Je leert hoe je aandacht kunt besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van elke student. Tot slot leer je hoe je goed kunt communiceren met studenten. Een goede communicatie is cruciaal. Wanneer er geen goede communicatie plaatsvindt tussen coach en student, zal de coaching niet effectief zijn. Bij didactisch coachen staat positieve feedback centraal. Dit zorgt er namelijk voor dat studenten gemotiveerd raken. Wanneer je slechts negatieve feedback zou geven aan een student, zou dit alleen maar demotiverend werken. Studenten hebben behoeften aan positieve feedback, anders hebben ze het gevoel dat ze helemaal niets goed doen. Laat studenten niet aan hun lot over, biedt vooral ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.  

 

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/