Leg me link
Image default
Sport

Meer vangen door een goed afgestelde dobber!

Hoe groot je dobber is, moet eigenlijk niet veel uit maken. Zo lang een dobber goed gelood is, kan je bij wijze van spreken met een boei nog vis vangen. Belangrijk hierbij is, is dat de weerstand voor een vis zo minimaal mogelijk is. Zeker wanneer de vis erg voorzichtig aast kan je echt veel verschil maken. Dit is dan vaak ook de reden dat een ervaren wedstrijdvisser eigenlijk altijd meer vis zal vangen dan een enthousiaste hobbyist. Door het te doen, ervaren en aan te passen kan je maximaal inspelen op de situatie van dat moment. En dat kan tijdens een vissessie ook nog geregeld aan passen zijn. Maar hoe kan je over het algemeen scherp vissen? Hier een enkele tip.

Strak op de bodem of juist niet

Tijdens het vissen op een voerstek zal je gedurende de dag meer en minder vis op je voerstek treffen. Als het echt los gaat, zijn er momenten dat het eigenlijk niet meer lukt om het aas naar de bodem te laten zakken. Tijdens deze neergang wordt het aas al opgenomen door de vele vissen die hoog zwemmen. Het hoog zwemmen van deze vissen heeft vaak ook een reden. De voerplek wordt dan vaal gedomineerd door de grotere vissen. Net als een wedstrijdvisser als de gemiddelde visser, willen we ook graag grotere vissen vangen, waar meer sport aan te beleven is. Door tijdens deze periode om te schakelen naar een zwaardere dobber, met meer lood, krijgt de kleinere vis minder kans om het haakaas op te nemen. Door het zwaardere lood zal het haakaas namelijk sneller zakken in de waterkolom en hopelijk de bodem halen. Zeker een dunner vislijn met minder weerstand helpt hierbij. 

Op momenten dat de vis veel minder aanwezig is en de voedselnijd minder, dan zal een zwaardere dobber juist tegen je werken. De hogere weerstand van de dobber, met meer lood kan een vis doen besluiten om het aas weer uit te spuwen. Juist tijdens deze periode is het zaak om licht te vissen. Eke voorzichtige aanname willen we terug zien op de dobber. Dit geeft belangrijke informatie of er wel vis op de voerstek aanwezig is en of er meer of juist even niet gevoerd moet worden. Zorg dus voor een ruime viskoffer, met verschillende tuigjes die je snel en eenvoudig kunt wisselen. Schroom niet om eens te switchen en hier weer een nieuwe ervaring op te doen. Dit kan je weer gebruiken in een nieuwe vissessie. 

https://www.sportvisgigant.nl/