Leg me link
Image default
Bedrijven

Naar de tandarts

Het is de bedoeling dat iedereen ongeveer twee keer per jaar naar de tandarts gaat. Sommige mensen moeten ook naar de orthodontist wanneer zij een beugel hebben of gehad hebben. Vaak is het een bezoekje vanwege controle maar in enkele gevallen kan het ook een andere redenen hebben. Zo kan het wel eens zijn dat er tandsteen verwijderd moet worden, tanden geslepen moeten worden of dat er in enkele gevallen soms een tand of kies getrokken moet worden.

Er zijn verschillende redenen waarom een tand of kies getrokken zou moeten worden. Er zijn drie redenen die het meest voorkomen. Zo moeten tanden wel eens getrokken worden door tandbederf. Dit ontstaat wanneer er niet goed voor de tanden wordt gezorgd. De tand is gaan rotten en valt niet meer te redden. Bij vele oude mensen is dit het geval en dat komt ook onder andere door ouderdom. De tweede reden kan zijn dat de er een infectie is een groot gedeelte van de tand of het omliggende bot is verwoest. De derde reden is dat er simpelweg te weinig ruimte in de mond is voor alle tanden en dan zal er vaak een kies en soms een tijd verwijderd moeten worden zodat er genoeg plek is in de mond.

De procedure van het trekken van een tand of kies is een standaard procedure. Ten eerste maakt de tandarts of orthodontist röntgenfoto’s voordat de kies of tand daadwerkelijk getrokken zal worden. De tandarts zal hier dan goed naar gaan kijken vanuit zijn medische en tandheelkundige achtergrond. Aan de hand van de informatie die de tandarts op zal doen uit de röntgenfoto. Wanneer hieruit blijkt dat de tand zal moeten worden getrokken, zal er een afspraak gemaakt moeten worden. Er wordt ook bepaald of de tandarts de ingreep kan uitvoeren of dat de kaakchirurg er aan te pas moet komen. Een kies trekken wordt vaak door de tandarts gedaan, de kaakchirurg doet meestal de verstandkiezen.

http://orfeokliniek.nl