Leg me link
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

In de meeste gevallen is een arbeidsdeskundig onderzoek gelukkig niet noodzakelijk. Over het algemeen zal een zieke medewerker na zijn of haar ziekte vanzelf weer snel aan de slag (willen) gaan. In sommige situaties echter, is dit niet zo vanzelfsprekend en kan het zijn dat een zieke medewerker te lang uit de roulatie is.

Is deze tweede situatie van toepassing, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek een must! Er is namelijk een wet in het leven geroepen om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. Deze wet heet de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Deze wet is ingegaan per 1 april 2002. Uitgangspunt is dat door snel en effectief te bemiddelen tussen werkgever en medewerker het verzuim minder langdurig zal zijn. Deze wet bepaalt dat er uiterlijk een maand vóór het einde van het eerste ziektejaar, een arbeidsdeskundige rapportage opgesteld moet worden als gevolg van een arbeidsdeskundig onderzoek. In een arbeidsdeskundige rapportage geeft de arbeidsdeskundige van Adxpert heel nauwkeurig aan welke functies en taken de zieke medewerker wél kan uitvoeren.

Inzet arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ingezet worden als blijkt dat een (langdurig) zieke medewerker niet vanzelfsprekend kan terugkeren in zijn of haar oude functie. Of wanneer terugkeer op de vertrouwde eigen functie helemaal niet meer mogelijk is. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer duidelijkheid in de mogelijkheden voor u als werkgever en voor uw (langdurig) zieke medewerker.

Overige situaties waarbij arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk kan zijn

Een arbeidsdeskundig onderzoek zal duidelijkheid geven wanneer het re-integratietraject moeizaam verloopt en de betrokkenen niet goed kunnen aangeven waarom het re-integreren zo moeilijk gaat. Ook is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden wanneer betrokkenen niet weten wat het doel is van een interne of externe re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek moet duidelijkheid verschaffen of de vertrouwde werkplek van de (langdurig) zieke medewerker nog wel geschikt is voor hem of haar na de herstelperiode. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ook ingezet wanneer de loonwaarde van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker moet worden vastgesteld. Een arbeidsdeskundig onderzoek is ook aan te raden wanneer u twijfelt aan de haalbaarheid van een verplichte re-integratie. Uiteraard kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek ook inzetten wanneer u een dossier wilt laten toetsen voordat het UWV op de hoogte wordt gebracht. 

Bij al deze vaak complexe vraagstukken is Adxpert u graag van dienst.